בחירות בצל קורונה
שראייה דיאמנט, פלאש 90

בלי הצבעה בדואר – עם קלפיות מיוחדות לנדבקים: כך נערכים לבחירות בזמן קורונה

מערכת הבחירות הקרובה תיערך עמוק בתוך שגרת קורונה, כשהרבה מאוד ישראלים כנראה כבר יהיו מחוסנים מפני הנגיף. האתגר המרכזי יהיה לאפשר לכל אזרח להצביע בלי להסתכן בהתקהלויות ומגעים שיגרמו להדבקה נרחבת ויזניקו את שיעורי התחלואה
מואב ורדי
23 בדצמבר 2020
01:38

מערכת הבחירות הקרובה תיערך עמוק בתוך שגרת קורונה, כשהרבה מאוד ישראלים כנראה כבר יהיו מחוסנים מפני הנגיף. האתגר המרכזי יהיה לאפשר לכל אזרח להצביע בלי להסתכן בהתקהלויות ומגעים שיגרמו להדבקה נרחבת ויזניקו את שיעורי התחלואה.

בוועדת הבחירות המרכזית יבקשו בשלב ראשון להגדיל את מספר הקלפיות. כשהתכנון הוא להציב כ-3,000 קלפיות נוספות מעבר למספר הקלפיות הרגיל. 1,500 מהן יהיו קלפיות ייעודיות: קלפיות נפרדות לאנשים שנמצאים בבידוד עקב הקורונה. קלפיות אחרות נפרדות לנדבקים מאומתים. חלק מהקלפיות הללו יוצבו במבנים, וחלק במתחמי "הצבע וסע", שבהם ההצבעה תיערך מתוך מושב הרכב.

פרט ל-1,500 הקלפיות הייעודיות הללו, מתוכננת הוספה של עוד 1,500 קלפיות רגילות, תוצאה של שני צעדים שנועדו לצמצם את הצפיפות במתחמי ההצבעה. ראשית קלפיות שהיו מרוכזות במקום אחד כמו בתי ספר, יפוצלו לכמה מקומות שונים.

שנית, מספר המקסימום של מצביעים רשומים המותר בכל קלפי יירד מ-800 היום ל-650 מצביעים, מה שיחייב עוד קלפיות כמובן. הפעם יותקנו שני פרגודי הצבעה בכל קלפי במקום אחד כרגיל – מה שיזרז את התור, ויפחית את משך הזמן שבו המצביעים נמצאים בכלל במתחם הקלפי.

בין האמצעים הנוספים למניעת מגעים והתקהלויות - הצבעה בדואר בדומה לבחירות בארצות הברית אפשרות זו נפסלה כרגע בעיקר בנימוק שבהצבעה בדואר יש פּתח לזיופים, מה שעלול להביא לפגיעה באמון הציבור בתוצאות הבחירות. 

אפשרות נוספת למנוע הדבקה ביום הבחירות היא לפצל אותו ליומיים או לכמה ימים. גם האפשרות הזאת נפסלה נכון לעכשיו. גם כאן הנימוק הוא חשש מטענות לבעיות בספירת הקולות וגם משיקולים כלכליים – יום בחירות הוא יום שבתון, וכל יום כזה יעלה הרבה כסף למשק.

יש מדינות שבהן ייחדו קלפיות מסוימות או שעות מסוימות ביום הבחירות רק לאוכלוסייה שבּקבוצת הסיכון – בני 65 ומעלה. גם את זה לא רוצים לעשות בישראל מחשש שריכוז של אנשים מקבוצת סיכון במקום אחד בזמן נתון רק עלול לסכן אותם יותר אם אחד מהנוכחים נדבק ומדביק אחרים. וגם שעות ההצבעה לא צפויות להשתנות: 7 בבוקר עד 10 בלילה.