גלית דיסטל-אטבריאן

כאן דעה | לגלית נשבר מהמדברות בשם המוטרדות

לגלית דיסטל אטבריאן נשבר מהפמניסטיות המדברות בשמן של המוטרדות, כי לפעמים, פמיניזם הוא רק שוביניזם בתחפושת
מערכת כאן
01 בינואר 2017
00:00