כאן דעה | מה צריך לעשות בשביל לעבור הפלה?

אם למשל, יש אישה נשואה ובריאה בנפשה, לא בטוח שהוועדה תאשר לה את ההפלה
מערכת כאן
03 בינואר 2017
00:00