t
מלך זילברשלג

כאן מציינים | מלך מתכונן לטיול של בין הזמנים

בין תשעה באב לתחילת חודש אלול יוצאים אלפי בית ישראל במגזר החרדי לחופשה ולטיולים. לתקופה השנה הזו קוראים תקופת "בין הזמנים". מלך זילברשלג האיש שלנו במגזר יוצא בקריאה נרגשת צדיקים, יוצאים למדבר יהודה בבין הזמנים? תעשו טובה, שמרו על עצמכם
מערכת כאן
17 באוגוסט 2016
15:21