מלך זילברשלג

כאן מציינים | האלטרנטיבה לתרנגולי כפרות

בין "השנה לא עושים כפרות על תרנגולים" ל"התנגדות לכפרות - כפירה" - מלך עושה סדר
מערכת כאן
10 באוקטובר 2016
15:40