t
איתי ברומברג

מדעי החיים | למה עושים פווווו על אוכל כדי שיתקרר?

כשהייתם קטנים ואמרתם "אמא, האוכל רותח!", היא אמרה לכם "תעשו פווו!". למה כשאנחנו נושפים על האוכל הוא מתקרר? הפיזיקאי איתי ברוברג - ועוד כמה עוברי אורח בכרם התימנים - מסבירים
מערכת כאן
19 בינואר 2021
15:24