בנק ישראל
יונתן סינדל פלאש 90

בנק ישראל על התוכנית הכלכלית: חסרה בפרטים רבים

בבנק אומרים כי חלוקת הכספים לכולם איננה יעילה לפי תוכנית נתניהו וכ"ץ
ליאל קייזר
25 בינואר 2021
16:27

בנק ישראל מגיב לתוכנית הכלכלית שהציגו אמש ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר כ"ץ. בהודעת הבנק נאמר כי התוכנית חסרה בפרטים רבים, חלוקת כספים לכולם איננה יעילה. "עקרונות התוכנית הכלכלית הועברו לבנק ישראל זמן קצר לפני פרסומה. בדיון שנערך היום בחטיבת המחקר עלה כי בתוכנית חסרים פרטים רבים שהיו מאפשרים לגבש חוות דעת מקצועית אודות עלותה ויעילותה".

בעקבות הדיון פנה בנק ישראל לאוצר ולגורמים נוספים כדי לקבל פרטים רלוונטיים. לכשתוצג תוכנית כזו, הכוללת ניתוח ונתונים תומכים, אומרים בבנק, יבחן וינתח אותה בנק ישראל לפי יעילותה ונחיצותה הכלכלית.

בבנק הוסיפו כי "ככלל, חלוקת משאבים ציבוריים צריכים להתבצע על פי יעילות כלכלית וקריטריון הפגיעה ממשבר הקורונה. חלוקה באופן אוניברסלי ולא מובחן – כגון מענק לכל ילד, ללא תבחין הכנסה – איננה יעילה. כבר עתה ניתן לומר כי במצבו הנוכחי של המשק וקצב ההתחסנות, ובהינתן רשת הביטחון הקיימת וצעדים נוספים שננקטו לאחרונה לעיבויה, יש לבחון את הדחיפות הכלכלית בחלק מצעדי הסיוע שהוצעו במצגת".
עוד ציינו בבנק כי ככל שהמשק מתקרב לשלב היציאה מהסגר, עדיף למקד את תמיכת הממשלה במהלכים מאיצי צמיחה שתרומתם להתאוששות המשק תהיה הגדולה ביותר. "מיקוד זה יפנה משאבים תקציביים, המוגבלים ממילא, לצעדים הרבים שעוד יידרשו לצמיחת המשק והגדלת הפריון לאחר המשבר".