t
העולם היום | 01.02.21

העולם היום | 01.02.21

מסע יומי בעולם בתוכנית שכולה חדשות חוץ, עם כל מה שמעניין וחשוב לדעת כדי להבין טוב יותר את העולם שסביב
מערכת כאן
01 בפברואר 2021
20:01

סרטון מונגש לבעלי לקות שמיעה