t
נתב"ג

בתוך 3 שעות: יותר מ-500 בקשות לוועדת החריגים לטיסות לישראל וממנה

הוועדה, בראשות השר שטייניץ, החלה היום את פעילותה וקבעה את הקריטריונים לאישור כניסה לארץ וליציאה ממנה: טיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, הגעה להלווייה של בן משפחה מדרגה ראשונה, תאונה חמורה או פציעה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, חזרה של עובד חיוני, חזרת משלחות ממשלתיות ושליחים רשמיים
שרון עידן
01 בפברואר 2021
19:02

יותר מ-500 בקשות הוגשו בתוך שלוש שעות לוועדת החריגים המיוחדת לאישור כניסה ויציאה מישראל במהלך הסגר, שעל הקמתה הוחלט אמש (ראשון) בממשלה. הוועדה, בראשות שר האנרגיה יובל שטייניץ, התכנסה היום בצהריים לראשונה.

הקריטריונים הרשמיים של הוועדה לאישור טיסה לישראל וממנה הם: טיפול רפואי שאינו סובל דיחוי, הגעה להלווייה של בן משפחה מדרגה ראשונה בלבד, תאונה חמורה או פציעה פתאומית של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, חזרה של עובד חיוני, חזרת משלחות ממשלתיות ושליחים רשמיים.

גורם בוועדה אמר לכאן חדשות: "יאשרו מקרים נדירים וקיצוניים. לא כל מי ששכח כדור בבית, או יש לו ילדים. מדובר בוועדה הומניטרית שרק מקרי קיצון של חיים ומוות, מחלות קשות מאוד או הידרדרות דרמטית במצב של נוסע או קרוב מדרגה ראשונה בלבד, או אירועים פתאומיים ובלתי צפויים באופן מובהק - יאושרו״.

בוועדה חברים כיום, מלבד השר שטייניץ שעומד בראשותה, שני נציגים מכל אחד ממשרדי הפנים, החוץ, הבריאות והתחבורה, וכן נציג אחד ממשרד המשפטים וממשרד התפוצות והקליטה. 

את הבקשות הפרטניות לוועדה יבחן צוות מצומצם שתרכז ראש מטה שר האנרגיה, עו"ד מור חלוץ, ויכלול נציגים של משרד הבריאות, משרד החוץ ומשרד המשפטים. בנוסף, נקבע שחזרה לארץ תותנה בעריכת בדיקת קורונה בחו"ל (החל מ-72 שעות טרם עלייה למטוס) ובארץ על פי דרישות משרד הבריאות, וכן התחייבות מראש לשהות של לפחות עשרה ימים במלונית בידוד ממשלתית.