t
מהצד השני עם גיא זהר | 07.02.2021

מהצד השני עם גיא זהר | 07.02.2021

בימים של שטף בלתי פוסק של מסרים ואינפורמציה, יש מי שמנסה לעשות סדר. גיא זהר בטור יומי, חושף את הפער שבין המציאות לבין הדרך בו היא משתקפת בתקשורת, ואת המנגנונים שמעצבים לנו אותה
מערכת כאן
07 בפברואר 2021
19:14