מצע המפלגה

*תוכן זה הינו סאטירי ואין לייחס לנאמר בו כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע*

בחזרה לעמוד הראשי >>