חפש
Languages

חופש המידע ופרסומים

אופן הטיפול בפנייה לקבלת מידע:

עפ”י חוק חופש המידע, תשנ”ח – 1998 (להלן: "חוק חופש המידע"), ניתן לקבל מידע אודות תאגיד השידור הישראלי. להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק.

שם הממונה: עו"ד נטע סלע
מס' טלפון: 076-8098239
כתובת למשלוח פנייה במייל: Meida@kan.org.il


חופש המידע – אגרות

בהתאם לתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999 קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה.

את האגרה ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:

העברה בנקאית לפרטים הבאים:
בנק הפועלים מס' 12
סניף מס' 394
מס' חשבון: 043448
יש לצרף לבקשה אישור על ביצוע ההעברה כאמור

או

למסור שיק לפקודת תאגיד השידור הישראלי לכתובת: קרמנצקי 6 קומה 3 - לידי חטיבת הכספים, הנהלת חשבונות.

לקבלת מידע בדבר סכומי האגרות

בקשה לקבלת מידע תוגש לממונה על חופש המידע על גבי הטופס המצ"ב - להורדת הטופס

 

מידע:

רשימת עובדי התאגיד מעודכנת לחודש מרץ 2017 - לצפייה ברשימה

תקציב התאגיד - תקציב 2017תקציב 2018

דו"ח הממונה על קבילות הציבור לשנת 2017 - לצפייה בדו"ח

דו"ח פעילות לשר התקשורת - דו"ח 2016דו"ח 2017

דו"חות כספיים - דו"חות 2015דו"חות 2016דו"חות 2017

קוד האתיקה של תאגיד השידור הישראלי - לצפייה