t

מרואיינים - עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה בתקופה אולמרט ובעלים בחברת ת.א.ר.א.
פרופ' אברהם דיסקין, חוקר בתחום מדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים, מרצה במכללת שערי משפט ובמרכז הבינתחומי הרצליה, עמית בכיר בפורום קהלת.
ד"ר יצחק קליין, הוא ראש המחלקה למחקרי מדיניות בפורום קהלת שזה מכון מחקר בנושאי מדיניות ציבורית
מיכאל בר זוהר, ח"כ לשעבר, סופר, היסטוריון וביוגרף.