t

סיפורו של ג'ורג' באדי גאי הוא מיקרוקוסמוס לסיפורו של הבלוז החשמלי בפרט ולסיפורם של האפרו-אמריקאים באמצע המאה הקודמת בכלל. וכידוע לכם בלי אפרו-אמריקאים (ומהגרים יהודים), המוזיקה של המאה ה-20 והמאה ה-21 הייתה נשמעת אחרת לגמרי. אפשר אפילו להרחיק לכת ולהגיד שבלעדיהם למוזיקה לא הייתה את הנוכחות והחשיבות שלה בתרבות. לכבוד בואו של אגדת הגיטרה באדי גאי לישראל ספיישל של חצות הוקדשה לסיפורו שמתחיל בשדות הכותנה, עובר בשיקגו ברגעים היסטוריים וממשיך על הבמות הגדולות ביותר ברחבי העולם.