חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ויותם יזרעאלי, ביצוע טכני: שרון לרנר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ