חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ופרופסור יואב יאיר, ביצוע טכני: אלון מקלר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ