חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור אסף דגני, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ