חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור רועי צזנה, ביצוע טכני: שרון לרנר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ