חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור שי בידרמן, ביצוע טכני: שרון לרנר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ