חוקרת אורחת: פרופסור חגית מסר ירון
תחקירנית: יובל אונגר
טכנאי השידור: אלון מקלר
הבאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ