מגיש: יצחק נוי, עורכים: יגאל בוטון וחדוה אלמוג, מפיקה: רחלי לוי, ביצוע טכני: ליטל אטיאס