חוקרת אורחת: דוקטור שירי רזניק
תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן
טכנאי השידור: אלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ