עורך: יונתן גת

מגישים: יונתן גת, דן ערב ודוד גורביץ'

טכנאי: שרון לרנר

הביאה לשידור: רות דוד אמיר