אורח: פרופ' נדב דווידוביץ ראש ביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון.