משתתפים בפרק: ד"ר אלי קוק, ד"ר רוני רגב וד"ר שני הורוביץ רוזן