מרואיין: עובד יחזקאל – לשעבר מזכיר הממשלה

מושג מחיי הכנסת: שדלנים ושדולה בכנסת

הפינה 120 פלוס: תמר בראון – ראש תחום איכות הסביבה; בני שיינין – מנהל אגף המחשוב;