מרואיין: פרופ' שבח וייס – יושב ראש הכנסת

 

מושג מחיי הכנסת: חדר הממשלה

הפינה 120 פלוס: תהילה פקטר – ראש תחום הפקה באגף הטקסים