מרואיינים:

זבולון אורלב – חבר כנסת לשעבר

 

מושג מחיי הכנסת: הרכבת הממשלה; ירושלים בירת ישראל

הפינה 120 פלוס: אודי שרון – מנהל את מחסני ספריית הכנסת;

כרמל בר-ששת – רכזת צוות המדריכים של מרכז המבקרים