t

מרואיין:

יצחק הררי – הצלם של הכנסת

 

 מושג מחיי הכנסת: בחירות שהכנסת מעורבת בהן

הפינה 120 פלוס: הילה לוי – קצרנית (רשמת פרלמנטרית)

הקולות שקלט המיקרופון של קול ישראל: דיונים בכנסת ובמזנון – דנים על בחירת הנשיא, אפריל 1974