מרואיין: דן תיכון – יושב ראש הכנסת ה-14 (אתר הכנסת הוקם בתקופת כהונתו)

 

 מושג מחיי הכנסת: דיון בפגרה

הפינה 120 פלוס: עוזי מזרחי – מנהל מדור בינוי ואחזקה