אורחת: עו"ד אביטל סומפולינסקי – הממונה על ייצוג הכנסת בערכאות

 

 מושג מחיי הכנסת: תפקיד ראש האופוזיציה

הפינה 120 פלוס: אודי בקר – חוקר במרכז המחקר והמידע

פינה בכנסת: החדר שבו החליטה הממשלה לשחרר את ירושלים