מרואיינים:

שלמה הלל – בעבר יושב ראש הכנסת וחתן פרס ישראל

ד"ר צבי צמרת – חוקר הציונות ומדינת ישראל

  

מושג מחיי הכנסת: דין רציפות

הפינה 120 פלוס: שני רביב-משה – היועצת המשפטית למינהל הכנסת