חוקרים אורחים: פרופסור שי מאירי, פרופסור אלי גפן, פרופסור יואב יאיר

ילדות שואלות: עדי בהט, שקד פרידמן, רעי פרידמן, גיא ברונפלד

הפקה: רות דוד אמיר

ייעוץ לשון ותוכן: דוקטור סמדר כהן

טכנאי הקלטה: שלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סויסה ורומן סורקין

עורכת סאונד: רחל רפאלי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ