חוקרים אורחים: פרופסור אלי גפן, דוקטור ערן לוין

ילדות שואלות: איתי רוט, הראל ברזילי, אלה גורביץ'

הפקה: רות דוד אמיר

ייעוץ לשון ותוכן: דוקטור סמדר כהן

טכנאי הקלטה: שלומי יצחק, ליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סויסה ורומן סורקין

עורכת סאונד: רחל רפאלי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עריכת תוכן והגשה: גיל מרקוביץ