עורך: יונתן גת.

מגישים: יונתן גת, דוד גורביץ' ודן ערב.

הביאו לשידור: אבי שמאי, איל שינדלר וצח סלוצקי.