חוקר אורח: דוקטור ליאור זלמנסון

טכנאי באולפן: משה מוסקוביץ

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ