חוקרת אורחת: פרופסור יולי תמיר

טכנאי באולפן: שרון לרנר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ