בום טראח / יריתי כך / בום טראח / איזה מפח / קליע הגורל צווח / האח /  יריתי בך כך צלילים נוגנו המון קלח / יתגדל ויתברך / בום טראח ירית בי כך / בום טראח הכל נסלח / קליע הגורל פילח / האח  / ירית בי  בום טראח.

ההצגה זוכת הפרס מטעם פסטיבל ישראל, פסטיבל עכו 2016 ופרס קיפוד הזהב 2017 לשפת במה