מרואיינים:
עו"ד שרית גולן שטיינברג, יו"ר איגוד ערים חיפה
עו"ד אלעד מן , יו"ר עמותת הצלחה
דורית חיזי, מנכ"לית הסדנא לידע ציבורי.