חוקרת אורחת: דוקטור יעל אילת ון-אסן

טכנאי באולפן: אלון מקלר

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ