אורחת: רותי דירקטור

טכנאי באולפן: רועי קנטן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ