פרקים לקריאה: 8. מנוסתה של האישה השמנה 9. תבוסה מרה 10. מפת הקונדסאים