עורך ראשי: יונתן גת 

עורכת טכנית: חן עוז 

טכנאית: חן עוז

הביאו לשידור: אבי שמאי וצח סלוצקי 

 


 

עורך ראשי: יונתן גת 

עורכת טכנית: חן עוז 

טכנאית: חן עוז

הביאו לשידור: אבי שמאי וצח סלוצקי 

 

48:2

 

עורך ראשי: יונתן גת 

עורכת טכנית: חן עוז 

טכנאית: חן עוז

הביאו לשידור: אבי שמאי וצח סלוצקי