משתתפים:
ד"ר גבי ברקאי, פרופ. ישראל פינקלשטיין
פרופ רפי גרינברג
פרופ יובל גורן
ראש מפלג הונאה לשעבר יונתן פגיס