עורך ראשי: יונתן גת

עורכת טכנית: חן עוז

טכנאית: חן עוז 

הביאו לשידור: אבי שמאי וצח סלוצקי