משתתפים:

ד"ר גדי וורשה
פרופ' אביבה חלמיש
פרופ' אהרון ברק

קטעים מהראיון עם עו"ד יעקב חירותי באדיבות מר אבי משה סגל, צילום פלג לוי