עורך ראשי: יונתן גת
עורכת טכנית: חן עוז
טכנאי: טל וניג
הביאו לשידור: גיא מחבוש וצח סלוצקי