מילים לפרק:

בחירות - אינתח'אבאת

השתתפות - מושארקה

השתלבות – אינדימאג'

השפעה – תאת'יר

גוש חוסם - כותלה מאנעה

הדור הצעיר – אלג'יל אלג'דיד

ישראליזציה – אסרלה (שלילי)

כיס - ג'יב

בוגד - ח'אא'ן

חרם - מוקאטעה

תהיה בריא: יעטיכ אל עאפיה, נהוג לענות:  אללה יעפיכ (אלוהים יתן לך כח)