משתתפים:
שלמה מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה
שרון הראל, בכירה בנציבות האו"ם לפליטים