מילים לפרק: 

נקי: נט'יף (נזיף)
הפתעה – מופג'אה
דעות קדומות: אראא מוסבקה
הכללה – תעמים
אלימות – עֻנְף
מציאות – וַאקֵע
דגל – עלם
אזרחות – ג'ינסיה
פיכח – שאטר
מורשת – תוראת'
תרבות – ת'קאפה
אינדובידואליזם – פרדניה
תנועת הצעירים - אלחארכ א-שבאבי
ארגונים – מונט'מאת
דור – ג'יל
אישה עם כיסוי ראש – מוחג'בה